Đá sa thạch băm mặt 30×60

– Tên đá: Đá sa thạch băm mặt.
– Kích thước: 30×30 cm, 30×60 cm, 40×40 cm.
– Độ dày: 2cm, 3cm, 5cm…
– Màu sắc: Màu xanh xám nhạt
– Bề mặt: băm mặt tạo nhám bề mặt.