Đá bazan cubic đen 10x10x8

4.000  3.000 

– Tên đá: Đá bazan cubic đen.
– Kích thước: 100x100x80 mm.
– Số lượng: 100 viên/m2.
– Trọng lượng: 2.1 kg/viên.
– Màu sắc: Màu đen xám.